The new LOGIC

הלוג'יק

הלוגיק מיועד עבור מתחילים/ מתקדמים הפריירייד המושלם

הלוגיק מציע שליטה מלאה וגלישה חלקה וקלה ויתאים לכל גולש

הוא רחב לכל אורכו  מה שמאפשר יכולת חידוד מצוינת

הלוגיק מציוד בתחתית שטוחה וקמורה ללא תעלות